دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920134226
نویسنده : مهرانگيز قمشه
عنوان پایان نامه : بررسی نشانه ها در رمان علی اشرف درویشیان(سال های ابری)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدحسن سیدترابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده نشانه‌شناسی يكي از رويكردهاي پژوهشي است كه به بررسي و تحليل نشانه‌ها و درك معاني نهفته در آن‌ها می‌پردازد. امروزه رويكردهاي نشانه شناختي در زمینه ادبیات و هنر جايگاه مهمي را به دست آورده‌اند. در اين پژوهش کوشش شده است تا نشانه‌های اجتماعي، فرهنگی و کاربردی در رمان «سال‌های ابری» که يكي از رمان‌های برجسته‌ی معاصراست، بررسي شود. «سال‌های ابری»، نوشته‌ی علی اشرف درویشیان، از داستان‌هایی است كه می‌توان جلوه‌هایی از هويت، فرهنگ، و آداب و رسوم اجتماعي را در آن به وضوح مشاهده کرد. در واقع این رمان با اتکا به سبک رئالیستی تركيبي از تلخی و واقعيت را به نمايش می‌گذارد. تقابل فرهنگي ميان شخصیت‌ها توجه به جنبه‌های اعتقادي زندگي، سنت‌ها، باورها و بازتاب مسائل اجتماعي، اقتصادی و سیاسی، بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون ارتباط كلامي و غيركلامي در شخصیت‌ پردازی‌های اين رمان كاملاً نمايان است. از اين رو، نشانه¬هاي مربوط به هويت، ازقبيل دين، خوراك، پوشاك، شغل و غيره، و همچنين نشانه هاي آداب معاشرت در رمان «سال های ابری» رديابي و تجزيه و تحليل شده است. اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي انجام شده و نتایج حاصل بيانگر تنوع نشانه¬ها و توجه ويژة نويسنده به درون ماية اجتماعي، فرهنگ و اعتقادات است. نقش محوري مذهب ، سنت، بحران هويت اجتماعی، فقرو تمايز طبقات اجتماعي در پوشاك، خوراك، شغل و مسكن از مباحثي است كه در اين مقاله به آن ها پرداخته شده است. کلمات کلیدی : علی اشرف درویشیان، رمان سال های ابری ، نشانه‌شناسی ، نماد ، سمبل .
كلمات كليدي : علی اشرف درویشیان، رمان سال های ابری ، نشانه‌شناسی ، نماد ، سمبل .
تاريخ دفاع : 1394-11-25