دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632194
نویسنده : ناصر یزدان بخش گوراب زرمیخی
عنوان پایان نامه : تحلیل روند تعییرات کاربری اراضی شهری صومعه سرا و پیامدهای آن در یک دهه اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :اکبر معتمدی مهر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مطالعات متعدد در سراسر جهان نشان داده به دنبال سرعت یافتن رشد شهرها و گسترش آنها در زمین های پیرامون خود پیامدهای منفی چندی به ویژه در ارتباط با پژوهش حاضر به دنبال دارد فضای سبز شهری (شامل باغات و اراضی کشور )چشم اندازهای طبیعی و گونه های گیاهی و منابع طبیعی یکی پس از دیگری مورد مخاطره و نابودی قرار می گیرد . این پژوهش درصدد است تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی مشخص کند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی _ تحلیلی بوده ، داده های مورد استفاده از طرح جامع شهر صومعه سرا و سرانه های مصرف زمین به روش کتابخانه ای ومیدانی می باشد . پس از مطالعات انجام شده ، با توجه به تحليل هاي انجام شده، استخراج نتايج پرسشنامه ها و همچنين علل تغييركاربري اراضي در شهر صومعه سرا نتايجي حاصل گرديد. كه به رشد خودبخودي و سريع به عدم تناسب و ناهماهنگي توسعه مسكوني با فضاهاي خدماتي منجر شده است.بنابراين، تمايل براي تفكيك اراضي داخل محدوده و اراضي كشاورزي حاشيه شهر عليرغم وجود ظرفيت قابل توجه اراضي باير درون شهر و بافتهاي فرسوده شهري، همچنان به قوت خود باقي مانده است و سرچشمه بروز فشارها و تحميل پراكنده رويي ها در حاشيه شهر و شكل گيري سكونتگاه ها ي غيررسمي شده اند و اين مهم از عملكرد عوامل فعال ذينفع و دي نفوذ در سطح شهر نشأت مي گيرد
كلمات كليدي : رشد شهری، کاربری اراضی، صومعه سرا، دهه اخیر
تاريخ دفاع : 1394-11-19