دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910634948
نویسنده : آذین جعفریان
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر دیکته ناقص بر توانایی شنیدار دانش آموزان زن و مرد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مسعود خلیلی ثابت,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کاربرد دیکته به منظور بهبود بخشیدن مهارتهای متفاوت زبان آموزانی که انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرا می گیرند، همواره موضوعی مورد توجه بوده است. تعدادی از محققان باور دارند که این تکنیک قدیمی، خسته کننده و ناموثر است. درحالی که عده دیگر بر این باورند که این تکنیک باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که در ارتقا مهارتهای زبان آموزان موثر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دیکته ناقص بر درک توانایی شنیداری زبان آموزان مذکر و مونث ایرانی سطح میانی بوده است. به این منظور 60 زبان آموز از آکادمی زبان نوید در رشت در این تحقیق شرکت کردند. به منظور هم سطح سازی آنها، آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) به عمل آمد و از این تعداد، 40 نفر به عنوان سطح میانی شناخته شدند و به طور تصادفی به دو گروه 20 نفره به عنوان گروه های آزمایش و گواه تقسیم شدند که گروه آزمایش شامل 9 زبان آموز مذکر و 11 زبان آموز مونث و گروه گواه شامل تعداد مساوی از هر دو جنسیت بوده است. یک پیش آزمون از توانایی درک شنیداری از مجموعه سوالات آزمون انگلیسی مقدماتی کمبریج (PET) شامل 25 سوال چند گزینه ای از هر دو گروه به عمل آمد، سپس تنها گروه آزمایش تحت 15 جلسه آموزش با دیکته ناقص قرار گرفت. بعد از اتمام دوره، برای هر دو گروه همان تست قبلی برگزار شد. نتایج نشان داد که پیشرفت قابل توجهی در توانایی درک شنیداری شرکت کنندگان در گروه آزمایش به وجود آمده است. اگرچه زبان آموزان مونث و مذکری که دوره آموزش را گذارندند، به طور قابل توجهی متفاوت نبودند.
كلمات كليدي : زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، دیکته، دیکته ناقص، توانایی درک شنیداری، آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT)، آزمون مقدماتی کمبریج (PET)
تاريخ دفاع : 1393-11-30