دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632171
نویسنده : مهران لطیفی
عنوان پایان نامه : تاثیرپذیری استراتژی ژئوپلتکی جمهوری اسلامی‎ایران از بحران‎های جدید‎یک دهه اخیر خاور میانه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بحران‎های جدید‎یک دهه اخیر در منطقه خاورمیانه، چالش‎ها و تأثیرات عمیقی بر محیط امنیتی منطقه در پی داشته است. جمهوری اسلامی‎ایران نیز به عنوان‎یکی از اصلی ترین بازیگران منطقه ازتحولات مزبور متأثر بوده است. موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحران‎ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش‎های سیاسی با همسایگان استراتژیک باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی‎ایران می‎شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرامنطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتژیک وارد شده است، ایالات متحده آمریکا است. آمریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب در صدد ایجاد فضایی رعب انگیز و تنش زا در ارتباط ایران با کشورهاست.از این رو مسئله اصلی تحقیق فوق در این پرسش تجلی‎یافته است که پیامدهای بحران‎های جدید‎یک دهه اخیر خاورمیانه بر استراتژی ژئو پلتیک جمهوی اسلامی‎ایران کدامند؟در مقام پاسخ به سؤال مذکور از این فرضیه استفاده شده است که:بحران‎های خاورمیانه می‎توانند بر مسایل امنیت ملی و براستراتژِی ژئو پلتیک منطقه ای جمهوری اسلامی‎ایران تاثیرگذار باشد. مهمترین هدف پژوهش فوق،بررسی تاثیر پذیری استراتژی ژئو پلتیک جمهوری اسلامی‎از بحرانهای جدید‎یک دهه اخیرخاور میانه می‎باشد.که در این مسیراز روش تحلیلی و توصیفی وداده‎های مورد نیاز با استفاده از کتب و اسناد جمع آوری شده استفاده گردیده است.
كلمات كليدي : ژئو پلتیک، استراتژی،منطقه گرایی، استراتژی ژئوپلتیک، بحران وخاور میانه
تاريخ دفاع : 1394-11-28