دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920077856
نویسنده : مهین دشتیاری
عنوان پایان نامه : تأثیر بحث موضوعی آنلاین بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی سطح بالای متوسط
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شاهرخ جهاندار,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر مرتضی خدابنده لو,
چكيده : چکیده بررسی بدست آمده تلاشی برای تحقیق و مطالعه تاثیر بحث موضوعی آنلاین بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی سطح بالای متوسط بود. به این منظور آزمون OPT روی 110 نفر از زبان آموزان در موسسات انجام شد. زبان آموزانی که نمرشان بین یک نمره بالای و یک نمره پایین انحراف معیار بود برای تحقیق انتخاب شدند. زیرا این تحقیق در سطح متوسط زبان آموزان متمرکز شده است. بنابراین 40 زبان آموز برای این مطالعه انتخاب شدند و آنها را به دو گروه experimental و control تقسیم شدند. هر گروه شامل 20 زبان آموز بود. سپس تست صحبت کردن برای دو گروه بعنوان یک پیش آزمون برای دانش اولیه زبان آموزان اجرا شد. بخش صحبت کردن آزمون PET برای سنجش مهارت گفتاری شرکت کنندگان انتخاب شد. گروه experimental در شانزده جلسه از مبحث آنلاین استفاده کردند. گروه control هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. سرانجام برای هر دو گروه آزمون برگزار شد. یک الگوی مستقل T- test برای اجراهای متفاوت زنان و مردان اجرا شد. نتایج از طریق SPSS محاسبه و آنالیز شد و بررسی شد که بحث آنلاین تاثیر مثبت بر روی مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی دارد و همچنین نتایج نشان میدهد که تفاوت چشمگیری بین اجراهای زنان و مردان وجود ندارد.
كلمات كليدي : آنلاین بر مهارت گفتاری -
تاريخ دفاع : 1394-6-10