دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911108317
نویسنده : صدف صفری
عنوان پایان نامه : ساماندهی مشاغل غیر رسمی در خیابان میرزا کوچک خان بندر انزلی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدباسط قرشی میناآباد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در عصر حاضر با رشد جمعیت و گرایش به شهرنشینی مهمترین عامل جهت گذران زندگی دارا بودن شغل و برخورداری از شرایط اقتصادی مطلوب می باشد. مشاغل غیر رسمی (کاذب) در جامعه امروزی بعلت دارا بودن شرایط خاصی نظیر سیار بودن، عدم پرداخت اجاره بها ملک و ... از استقبال برخوردارند. مشاغل كاذب در بخش هاي غيررسمي، برعكس بخش هاي رسمي، در گوشه و كنار خيابان ها به آساني به چشم مي خورد. هر كسي در يك راهپيمايي كوتاه در مراكز پرازدحام شهرهاي بزرگ، با مشاغل كاذب و غير مولد در بخش غيررسمي از قبيل دكه داري، سيگارفروشي و انواع ديگر آن، مواجه خواهد شد. اين پژوهش سعي کرده است ساماندهی مشاغی غیر رسمی در بندر انزلی را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار دهد. روش کار توصیفی و تحلیلی که اطلاعات مکانی و بررسی های اولیه از شنبه بازار انزلی به روش پيمايشي صورت گرفته و تحلیل اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه در 3 سطح شهروندان، کسبه، دست فروشان انجام پذیرفته است. نتایج گویای این مهم است که بیکاری،ضعف فرهنگی و عدم مدیریت صحیح شهری عوامل اصلی گرایش به مشاغل غیررسمی بوده و در شنبه بازار انزلی باعث ایجاد نوعی قطب تجاری خاص گردیده و مشکلاتی نظیر ایجاد ترافیک و تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد کسبه بازار را در پی داشته است. واژه هاي کليدي: شغل ، مشاغل کاذب ، ساماندهی، بندرانزلی
كلمات كليدي : واژه هاي کليدي: شغل ، مشاغل کاذب ، ساماندهی، بندرانزلی
تاريخ دفاع : 1393-11-30