دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920044429
نویسنده : آِی تک داوری
عنوان پایان نامه : امکان سنجی بهره برداری از خانه های قدیمی جهت توسعه اماکن اقامتی ( مطالعه موردی بافت مرکزی شهر تبریز )
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدباسط قرشی میناآباد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هر تحقیق و کاوشی در دل خوداهداف متفاوتی را دنبال میکند. تحقیق پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف این پژوهش تبیین نقش خانه های قدیمی در توسعه فعالیت های گردشگری شهر تبریز و همچنین شناسایی ویژگی های بالقوه و بالفعل آنها در ارتباط با جذب گردشگر و توسعه فعالیت های گردشگری می باشدکه از مهمترین عوامل جذب گردشگر در هر کشوری، می توان از شهرهای آن کشور با بناهای ارزشمند معماری نام برد. تحقیق حاضر ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق با بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است . خانه های قدیمی به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری اینگونه شهرها در میزان جذب گردشگران و توسعه فعالیت های گردشگری سهم بسزایی دارند. در کشور ما نیز خانه های قدیمی فراوانی وجود دارد که می توانند مکان های جالبی برای جذب علاقمندان به اینگونه آثار باشند، که در این میان شهر تبریز از این نظر در خور توجه می باشد.. درآمار توصیفی از طریق وزن دادن به پاسخ های داده شده در پرسشنامه، اولویت بندی عوامل انتخابی انجام شده است.در بخش آمار استنباطی از آزمون استقلال صفات که به کمک توزیع کای دو انجام می پذیرد، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که خانه های قدیمی شهر تبریز در صورت اجرای عملیات صحیح مرمت و بازسازی و همچنین تغییر کاربری مناسب، موجب توسعه ی گردشگری در شهر تبریز خواهند شد که این امر به نوبه ی خود باعث جذب گردشگرانِ داخلی و چه بسا خارجی بیشتر هم می شود.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: گردشگری، تبریز، ایران، معماری، بافت سنتی، بازسازی
تاريخ دفاع : 1394-11-28