دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930287216
نویسنده : مریم حسینی اصیل
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر وحید زارعی شریف,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مهم ترین مراحل در دادرسی های کیفری مرحله تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از آرای کیفری است. این پژوهش با هدف بررسی کامل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر در آمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. در این راستا سوالاتی مطرح می گردد می گردد من جمله آثار تجدید نظر و فرجام چیست و دیدگاه قانون قانون جدید در این باره چیست؟ با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مهم بیشتر مشهود است که قانون گذار در قانون فوق الذکر به نظر می رسد رویه شکلی زیاد تری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه اطلاق بعضی از جهات از جمله عبارت «مخالفت رأی با مقررات قانونی و موازین شرعی» که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک جهت مشترک در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در نظر گرفت هر چند قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (ماده 464) بدان اشاره ننموده است و نیز مفهوم موسع خلاف بیّن شرع تشخیص داده شدن رأی به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی آن، مشخص می کند که جهات مورد مطالعه از حیث شکلی و ماهوی دارای وجوه تشابه و تفاوت هایی هستند. ها
كلمات كليدي : کلید واژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، احکام، قرار
تاريخ دفاع : 1395-6-31