دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920142760
نویسنده : صديقه فلاح توتكار
عنوان پایان نامه : نقش گیلان در توسعه ژئوکالچر شیعه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هرچند که شیعه در همان صدر اسلام دچار افول شد و قدرت حکومت از آنان ربوده شد، در هر برهه زمانی که بر قدرت تکیه زدند، توانسته است بوسیله پیروان بومی خود با اقتدار حکومت کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش می شود به تحلیل توانایی های استان گیلان، به عنوان یکی از نخستین مراکز دارای حکومت شیعی، در توسعه مذهب شیعه آن هم از طریق ژئوکالچر پرداخته می شود. ژئوکالچر به عنوان یک راه و روش غیرسیاسی توانایی های فراوانی دارد که قابلیت های آن باید مورد توجه قرار گرفته شود. در این پایان نامه بحث بر این است تا راهکارهای تاثیرگذار نقش گیلان در ژئوکالچر شیعه شناسایی شود. تلاش بر این شده است تا از عوامل موثر بر آن تحلیل درستی انجام شود و تلاش شده است تا در پایان این پایان نامه پاسخی مناسب برای سوال اصلی تحقیق که: نقش استان گیلان در توسعه ژئوکالچر شیعه کدامند؟ یافته شود. به همراه این سوال دو فرضیه مطرح می شود: 1) ویژگی های تاریخی گیلان می تواند موجب توسعه ژئوکالچر شیعه باشد. 2) موقعیت جغرافیایی گیلان می تواند در توسعه ژئوکالچر شیعه موثر باشد. در انتها انتظار داریم که برای رسیدن به اهداف مهم از پیش تعیین شده راهکارهای مناسبی بیابیم: هدف 1: تبیین عوامل تاثیرگذار بر نقش استان گیلان در توسعه ژئوکالچر شیعه هدف 2: تحلیل فرصت های احیای ژئوکالچر شیعه در گیلان هدف 3: شناسایی موانع و تهدیدهای تاثیرگذار بر استان گیلان در توسعه ژئوکالچر شیعه این پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي انجام شد. تحقیق حاضر شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول آن به کلیات تحقیق، در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود، فصل سوم به استان گیلان می پردازد، فصل چهارم ارزیابی یافته ها انجام می شود و در فصل پنجم نتیجه گیری صورت می پذیرد. واژه‌هاي كليدي : شیعه، ایران، ژئوكالچر، گیلان.
كلمات كليدي : شیعه، ایران، ژئوكالچر، گیلان.
تاريخ دفاع : 1394-6-31