دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930410382
نویسنده : عابدين اميدي
عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي اختلافات مباحث ازدواج و طلاق از ديدگاه فقه اماميه و فقه شافعي
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سيد علي ميرابراهيمي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: ازدواج در اصطلاح عرف و شرع پیمان زناشویی است که در قرآن از آن به نکاح نیز تعبیر شده و بر اساس آن، برای مرد و زن نسبت به یکدیگر، تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید می‌آید. طلاق انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او می¬باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اختلافات مباحث ازدواج و طلاق در فقه امامیه و شافعی است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد از جمله موارد اختلاف مساله¬ی ولایت است. مبحث بعدی مساله¬ی کسب اجازه از ولی است. نکته¬ی دیگر درباره کفو بودن و همشاني در ازدواج است که در دو چيز شرط است: يکي در ايمان، ديگري در امکان قيام به نفقه. فقهای امامیه و شافعیه در طلاق رجعی درباب مسائل ارث و نفقه تا زمانی که زوجه در عده باشد و در صورت حامله بودن تا زمان وضع حمل، اتفاق نظر دارند. به رغم برخی از اختلافات در گواه گرفتن، محلل، اختیار طلاق و ... فقهاي امامیه هر دو قسم تعلیق را طلاق معلق یا طلاق در آینده دانسته و آن را باطل می دانند. واژگان کلیدی: ازدواج، طلاق، اختلافات، فقه امامیه، فقه شافعی.
كلمات كليدي : ازدواج، طلاق، اختلافات، فقه امامیه، فقه شافعی.
تاريخ دفاع : 1394-10-15