دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911092537
نویسنده : ابراهيم رهبر شمس كار
عنوان پایان نامه : مقايسه وضعيت آنتروپومتريك و عملكرد ورزشي تكواندوكاران جوان استان گيلان در مسابقات كشوري با همتايان كانادايي
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه وضعيت آنتروپومتريك و عملكرد ورزشي تكواندوكاران جوان استان گيلان در مسابقات كشوري با همتايان كانادايي بود. روش‌: از ميان 80 نفر مبارز تكواندوكار جوان استان گيلان كه در مسابقات قهرماني استان شركت داشتند دو نفر برتر هر وزن و در مجموع 16 نفر آزمودني‌هاي گيلاني و از ميان 96 نفر مبارزان مسابقات قهرماني كانادا 18 نفر آزمودني‌هاي كانادايي را تشكيل ‌دادند. از مشخصات آنتروپومتريك سن، وزن، قد ايستاده، درصد چربي، شاخص توده بدن، طول دست، طول پا و از مشخصات عملكردي تعداد ضربات حمله‌اي پا، تعداد ضربات ضدحمله‌اي پا، تعداد حملات دست، تعداد ضدحملات دست، تعداد اخطارها (كيونگو) و تعداد امتيازات منفي (گامجوم) گردآوري شد و در نرم‌افزار excel2010 وارد و سپس توسط نرم‌افزار spss22 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. پس از اطمينان از طبيعي بودن توزيع داده‌ها از آزمون تي- استودنت جهت ارزيابي و مقايسه داده‌ها استفاده شد. نتایج: از نظر میانگین سن، تکواندوکاران گیلانی داراي سن بالاتري از تکواندوکاران کانادا بودند اما میانگین بدست آمده از قد تکواندوکاران كانادا بیشتر ازتکواندوکاران گيلاني است و همچنین تکواندوکاران گیلان به لحاظ میانگین درصدچربي و وزن نسبت به تکواندوکاران کانادایی داراي ميزان چربي و وزن بدن بيشتري مي‌باشند، با اینکه درصد چربی تکواندوکاران گیلانی بیشتر از همتایان خارجی است و دارای میانگین قدی کمتری هستند می‌توان نتیجه گرفت که عاملی مانند تجربه باعث شده که تکواندوکاران گیلانی عملکرد بهتری نسبت به تکواندوکاران کانادایی داشته باشند در بخش عملكردي پس از بررسي تعداد حمله و ضدحمله پا در تكواندوكاران گيلان به طور قابل توجهي بيشتر از تكواندوكاران كانادايي بود. در خصوص تعداد اخطار و امتيازات منفي نيز تكواندوكاران دو گروه در يك حد قرار داشتند و تفاوت معني‌داري مشاهده نشد. در خصوص ضربات حمله‌اي مشت و ضدحمله‌اي مشت و همچنين از نظر تعداد اخطار و امتيازات منفي نيز دو گروه تفاوت معني‌داري با هم نداشتند.
كلمات كليدي : :تكواندو، آنتروپومتريك، ترکیب بدن، عملكرد ورزشي
تاريخ دفاع : 1393/11/30