دانشکده علوم انسانی
     چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶   
بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920072834
نویسنده : لطیفه خطیبی رودبارسرا
عنوان پایان نامه : بررسی زیبا شناختی قصاید انوری ابیوردی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علیجان امیریان ملک میان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انوری استاد قصیده سرای شعر فارسی ‌است. شهرت بی بدیل به دلیل قصاید و توانایی بالای پردازش ادبی اوست. وی از دانشمندان نامور روزگار خود به شمار می‌رفت و اشعارش، در بردارندۀ دانش‌ها و معارف آن دوره بود. اشارات، تلمیحات، ساخت اصطلاحات و واژگان بدیع، تصویرسازی و مضمون‌آفرینی‌هایش، همه از استادی او حکایت دارد. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی بوده و هدف تحقیق بررسی زیبا شناختی قصاید انوری و درک و فهم مفهوم و مضمون ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ شعرش می‎باشد. اين بررسي با توجه به زیبایی و زلالی قصاید انوری در استفاده از عناصر زیبایی شعر و دلایل ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﺷﻌﺎرش ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃبین و خوانندگان و همچنین به کارگیری اصطلاحات ادبی و عبارات لطیف صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا به بررسي عناصر زیبایی شعر و کاربرد ترکیبات بدیع، واژگان جدید، اصطلاحات ادبی و عبارات لطیف در قصاید انوری پرداخته شده و سپس علل تأثيرگذاری قصاید شاعر بر دیگران بررسي گردیده که نتيجه ي آن به وضوح نشان می‎دهد که شاعر در اکثر به قریب قصایدش کم و بیش از این عناصر از جمله تشبیه، اغراق، تشخیص، عبارات کنایی، تلمیح، تضمین، موازنه، تمثیل، حسن تحلیل، جناس و. . . استفاده نموده و همچنین با بکارگیری اصطلاحات علمی‎و ادبی روزمره، واژﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ، عبارات لطیف، تلمیحات ظریف به قصایدش زیبایی خاصی بخشیده باعث ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري بیشتر شعرش گردیده است. و در اصل، شاعر به خوبی توانسته است از انواع مختلف عناصر زیبایی شعر استفاده کند به گونه ای که موجب زیبایی شعرش شده و او را در عرصه ادبیات فارسی ماندگار کرده و سبب گردیده که او را در كنار فردوسی و سعدی، از پیامبران شعر فارسی برشمارند.
كلمات كليدي : ديوان انوري، زیباشناسی، عناصر زیبایی، قصاید، تشبیه، استعاره
تاريخ دفاع : 1394-6-31